Contacte Localització Català Español Inici

Aquest CFGM et permetrà disposar dels coneixements necessaris per a ésser un professional de l’estètica.

Durada del CFGM
El cicle són 2 cursos amb un total de 1400 hores, de les quals 410 són de pràctiques a empreses.

Titulació que s’obté:
El títol de Tècnic en Estètica Personal Decorativa

Objectius del curs:
Professionalitzar a l’alumne amb els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a obtenir una independència laboral.

Com s’hi pot accedir?
Des del sistema educatiu:
- Títol de graduat en ESO
- FPI o equivalent
- 2on de BUP
- Mòdul II experimental
Des del món laboral:
- Mitjançant prova d’accés (cal tenir 17 anys)

QUADRE DE CRÈDITS
C1: Depilació mecànica i tècniques complementàries
C2: Higiene facial i corporal
C3: Neteja, desinfecció i esterilització
C4: Maquillatge
C5: Escultura d’ungles i estètica de mans i peus
C6: Promoció i venda de productes
C7: Administració i gestió de la petita empresa
C8: Anatomia i fisiologia humanes bàsiques
C9: Cosmetologia aplicada a l’estètica decorativa
C10: FOL
C11: Formació en centres de treball
C12: Síntesi


SORTIDES PROFESIONALS

Tècnic especialista en tractaments estètics facials i corporals.

Assessor per clíniques mèdic-estètiques.

Responsable d’un centre de bellessa.

Esteticista a perruqueries.

Assessor/a - demostrador/a i representant per a firma cosmètica.

Assessor/a tècnic/a en electro-estètica.


Matriculació:
- 4 Fotos de carnet
- 1 Fotocòpia DNI
- 1 Fotocòpia del certificat d’estudis
- 1 Fotocòpia del número de la Seg. Social
- Dades bancàries

Inici del 1er curs: Octubre - juliol

Inici del 2on curs: Setembre - junyHORARI

de DILLUNS a DIVENDRES


MATINS: 9 h. a 13 h.


TARDES: 16 h. a 19 h.